NIKOL KKt

Alapítva 1985.

 

1111 Budapest, Bercsényi u. 9.

Adószám:29563661-1-43

Bankszámla:11711041-20402291

Posta: kérjük, hogy csak az email címre írjanak

Email: nikol.kkt@gmail.com

Telefon: 06209820825, 06209810218

     

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Gyermekek beszédpercepciós vizsgálata

GMP diagnosztika

 

Beszédtechnológia

 

 

-------------------------

 

TESZTANYAGOK

 

A rekedtség kezelése CD                               1500 Ft

A tartós kiabálás, a hangszalagok nem megfelelő működtetése rekedtséget okoz, amit mielőbb meg kell szüntetni. A tesztcsomag a hanganyaggal lehetővé teszi a rendszeres gyakorlást gyermekeknek, felnőtteknek.

 

 

Dichotikus teszt   CD   900 Ft

A teszt segítségével az agyfélteke dominanciáját határozhatjuk meg.  Összeállította: dr. Gósy Mária

 

 

Szubjektív teszt           900 Ft

A nem beszélő gyermekek hallásvizsgálata

Összeállította: dr. Gósy Mária

 

 

GMP12 mesék  CD    1000 Ft

Hanganyag tesztlapokkal a

GMP diagnosztikához 10 évesnél idősebb gyermekek számára. A CD négy mesét tartalmaz.

Összeállította: dr.Gósy Mária

 

Árjegyzék

Kapcsolatok

Szerviz

Tanácsadás

GMPdiagnosztika

Könyvkiadás

Szövegdoboz: Az új beszédhallás ellenőrző ismertetése
A GOH beszédhallás ellenőrző szoftveres változata elkészült, már rendelhető.

 

Óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók, logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, lakóközösségek és családok!

A G-O-H beszédhallás ellenőrző készülék (Mondom 2000)

új, szoftver változata  már kapható, jelentette be a NIKOL Kkt.

A szoftver csak Windows-os gépeken használható!

 A 2024-es fejlesztéssel Önök már saját számítógépük felhasználásával végezhetik el a kisgyermekek beszédhallásának ellenőrzését ("a mókus ismét megszólal").

A G-O-H TESZT csomag tartalma: szoftver + fejhallgató + kiértékelő lapok + használati útmutató. A G-O-H TESZT használata egyszerű, semmilyen előképzettséget nem kíván. A jobb fül-bal fül mérése külön-külön történik. Egy komplett mérés kb. 4 percet vesz igénybe.

Fogyasztói ára: 39500 Ft

További részletek: www.nikol.hu

Információ:         olaszy.gabor@gmail.com

Megrendelés:      nikol.kkt@gmail.com

 

 

Gyermekek beszédpercepciós vizsgálata

 

KÖNYVEK

Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok (Csak Cd-n pdf formátumban) 3500 Ft
Szerkesztette: dr. Gósy Mária

 

Az anyanyelv-elsajátítás zavarai napjainkban egyre gyakrabban az elhangzó közlések feldolgozását érintik. Az erre utaló figyelmeztető jeleket a felnőtt környezet hajlamos félreértelmezni; a gyermeket játékosnak vagy figyelmetlennek gondolják, s így a nehézségek megsokszorozódhatnak. A következmények pedig akár az egész életre kihatnak; olvasási, helyesírási nehézséget, tanulási problémákat, viselkedési gondokat okozhatnak.

 A Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban című kötet tanulmányai az elmaradottan, hibásan működő beszédpercepciós folyamatokat ismertetik és elemzik óvodás és iskolás gyermekcsoportokban tipikus fejlődés esetén, illetve beszédhibásoknál, hallássérülteknél, mentálisan érintetteknél, olvasási zavart mutatóknál, diszlexiásoknál, továbbá megkésett beszédfejlődés, specifikus nyelvi zavar fennállásakor, sőt fiatal felnőttkorban. Áttekintést kap az olvasó a hallás folyamatáról, a beszédészlelés neuropszichológiai vonatkozásairól, az anyanyelv elsajátításáról, valamint a beszéddiagnosztikai és a terápiás lehetőségekről is. A tanulmányok a szerzők saját kutatási eredményeit mutatják be és összegzik, ismertetik a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A tájékozódást az irodalomjegyzékek és a kötet végén található szakkifejezés-magyarázatok segítik.

A könyvet ajánljuk nyelvészeknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak, szülőknek és mindazoknak, akik e témakörök friss tudományos ismeretei iránt érdeklődnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédpercepciós fejlesztő modulok 2200 Ft

Szerzők: dr. Gósy Mária és Imre Angéla

 

A beszéd fejlesztése olyan tevékenység, amelyet akkor is folytatunk, amikor nem is tudunk róla, legalábbis nem szándékosan tesszük. A mindennapi életben a szülők, a nagyszülők, az idősebb testvérek is a családon belül akarva-akaratlan fejlesztik a kisebb gyermekek nyelvhasználatát. Kétféleképpen. Egyfelől azzal, ahogyan ők beszélnek, azzal, amit mondanak, ahogyan azt mondják. Mintát adnak, példát mutatnak. Másfelől pedig azzal, hogy a kisgyermekhez szólnak, vele beszélgetnek, párbeszédet folytatnak, magyaráznak neki; vagyis az élet különféle helyzeteit verbálisan, azaz szavak, mondatok kiejtésével kísérik.

Évszázadokon át a felnőttek – mindenféle magyarázat vagy célzott tanítás nélkül is – képesek voltak ezt a kettős feladatot teljesíteni. Nem voltak ugyan pedagógusok, öntudatlanul mégis jól biztosították a gyermek anyanyelv-elsajátítását. A 20. század vége felé azonban ez mintha megtorpant volna. Legalábbis a mintaközvetítés, a nyelvi tudás és a nyelvhasználat mikéntjének átadása nem zökkenőmentes. A gyermekek főként az elhangzó beszéd megértésében elmaradásokat, zavarokat mutatnak. Fejlesztésre szorulnak. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon miért? A válasz fontos, de még fontosabb, hogy késlekedés nélkül történjen valami, vagyis minél előbb segítsünk azokon a gyermekeken, akiknek szükségük van erre.

Napjainkban az ösztönös fejlesztés nagyon sok gyermek esetében már nem elegendő. Ez azt jelenti, hogy célzottan, meghatározott terv és jól összeállított nyelvi anyag alapján kell foglalkoznunk a gyermekkel. Azokkal, akiknél tudjuk, hogy probléma van az anyanyelv-elsajátításukkal – például későn kezdtek beszélni vagy erősen beszédhibások – és azokkal, akiknél csak a vizsgálat, a diagnosztika mutatta ki a zavart.

A Beszédpercepciós fejlesztő modulok című könyv nem gyógyszer, ezért bárkinek ajánlható; nem árt akkor sem, ha nincs elmaradás vagy zavar a beszédészlelésben és a beszédmegértésben. Ha viszont szükséges, akkor nagyon jó hatású.

Ajánljuk mindenkinek, aki gyermekkel foglalkozik, a szülőknek és a nagyszülőknek éppúgy, mint az óvónőknek, logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak (és még folytathatnánk a felsorolást). Noha a modulok egyfajta játékként is felfoghatók, azért sose felejtsük, hogy a gyermekeknek némelyik feladat nehéz lehet, nagy energiát igényel tőlük az, hogy közreműködjenek. Legyünk tehát türelmesek, fokozatosan fejlesszünk, és sokat dicsérjünk. Megéri.

 

 

A hallástól a tanulásig 1500 Ft CD

Szerző: dr. Gósy Mária

 

Átfogó kézikönyv a 3-15 éves korosztállyal foglalkozók számára. Az e korúak beszédészlelési és beszédmegértési folyamatait, a zavarokat a vizsgálati lehetőségeket tárgyalja: esetelemzésekkel és a fejlesztés sajátosságaival zárul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése-               

Szóban és írásban (Iskolásoknak) 800 Ft

Szerző: dr. Gósy Mária

 

Az olvasás és az írás elsajátításához szükséges kézségek fejlesztésére szolgáló gyakorló anyagot, valamint az írásfejlesztés és az olvasásértést fejlesztő programokat tartalmazza a könyv. 6-12 éveseknek ajánlott.

 

 

 
 
A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése 
(óvodások részére) 700 Ft

Szerző dr. Gósy Mária

 

A könyv átfogó programot ad a beszédészlelés, a beszédmegértés, az irányfelismerés és a megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztésére.

 

 

 

 

GMP diagnosztika   

(A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata)  2500 Ft            

 © dr. Gósy Mária

 

A GMP diagnosztika a 3 és 12 év közötti gyermekek beszédfeldolgozását vizsgálja. Ezeknek a folyamatoknak az életkornak megfelelő szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz. A gyanújeleket mutató gyermek (tartós beszédhiba, magatartási, tanulási zavarok stb.) vizsgálata a GMP tesztel feltétlenül javasolt. (Logopédusoknak, pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak)

 

 

 

 
 
Hangtan-alaktan-szófajtan-szótan CD 1000 Ft

Szerző: dr. Laczkó Mária

 

Feladatgyűjtemény magyar nyelvből. A könyv elsősorban az érettségi vizsgára készülő diákoknak, egyetemi hallgatóknak, gyakorló tanároknak, nyelvészet iránt érdeklődő hallgatóknak ajánlott. 

 

 

 

 

 

 
 
Beszéd és óvoda 700 Ft CD

Szerző: dr. Gósy Mária

 

Az óvodás gyermekek anyanyelvi fejlődéséről, problémáikról, fejlesztésükről és az óvónői beszédviselkedésről nyújt fontos ismereteket.

 

 

 

 

 
 
Játékos foglalkozások a beszédészlelés fejlesztésére 700 Ft

Szerző: Odránné Kalina Krisztina

 

Ez az ütemterv és egyben módszertani útmutató (mintavázlatokkal) abban kíván segítséget nyújtani, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékosan, szeretettel és tudatosan készítsük fel óvodásainkat az iskola kihívásához.

 

 

 

 

Szöveggyüjtemény a fonetika tanulmányozásához 2600 Ft

Szerkesztette:  dr. Gósy Mária – Menyhárt Krisztina

 

A könyv tárgyalja a szegmentális, a szupraszegmentális szerkezeteket és az alkalmazott fonetikát. Különösen hasznos az egyetemi hallgatóknak, főiskolásoknak, valamint a fonetikával foglalkozó szakembereknek.

 

 

 

 

Örömteli tanulás CD  700 Ft

Szerző: Szuhaj Eszter

 

Súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra (óvodás- és kisiskoláskorban).

A fejlesztési programot eredményesen használhatják mindazok a gyógypedagógusok, integrált osztályban tanító pedagógusok, akik súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek nevelésével foglalkoznak.