A NIKOL Kkt. az alábbi témakörökben végez tanácsadást

 

listajel Az általa kiadott könyvek és fejlesztő csomagok használata
listajel A mondom-2000 beszédhallás-ellenőrző készülék használata
listajel Gyermekek beszédfejlődésével, tanulási zavaraival kapcsolatos kérdések 
listajel Beszédszintetizátorokkal kapcsolatos tanácsadás (ipari felmérés, kiválasztás, gyakorlati működés, tesztelés, minősítés, megoldási variációk kialakítása egyedi rendszerekhez)
listajel A beszédhangokkal, a hangkapcsolódásokkal és a beszéd prozódiai szerkezetével kapcsolatosan felmerülő beszédakusztikai kérdések
listajel A beszéd számítógépes elemzésével kapcsolatos kérdések
listajel Fonetikai vizsgálatok megtervezésével és elvégzésével kapcsolatos kérdések

 

A tanácsadáshoz kérjük, hogy levélben (e-mailben) forduljanak hozzánk

A tanácsadás írásban történik, a megrendelt témakör és a konkrét kérdés felmérése után.